0,00 EUR Áfa mentesen

Hydraulické pásové píly na kov dvojstĺpové NC-automaty II.

Dvojstĺpové uloženie ramena pílového pásu na lineárnych vedeniach zaručuje maximálnu tuhosť celého systému a tým aj presnosti rezu. Systém posuvu materiálu pomocou priemyselného servopohonu vychádza z mimoriadne úspešného modelu ARG 300 CF - NC.
T
ento vysoko produktívny stroj je z dôvodu dosiahnutia maximálnej presnosti podania materiálu a presnosti rezu určený len pre kolmé rezy.

       
 hydraulicke NC automaty 
       
arg 330 dc
ARG 330 DC CF-NC
automat