0,00 EUR Áfa mentesen

  Príslušenstvo ku kmeňovým pásovým pílam 

lg 100

LG 100
Digitálny merací systém, slúžiaci k rýchlemu a presnému nastaveniu požadovanej hrúbky rezu. Na farebnom digitálnom displeji sa s presnosťou 0,1 mm zobrazuje pohyb ramena pílového pásu smerom hore alebo dole. Zobrazuje absolútnu výšku od ložnej plochy alebo po vynulovaní hrúbku rezu, vrátane voliteľného prierezu.

lg automat

LG Automat
Digitálny merací systém, slúži k rýchlemu a presnému automatickému nastaveniu požadovanej hrúbky rezu. Po základnom nastavení (výšky od ložnej plochy a prierezu) a zadanie požadovanej hodnoty (hrúbky rezu) na ovládacom paneli, rameno s pílovým pásom automaticky nabehne do požadovanej polohy. Zabraňuje sa tým chybám ľudského faktora pri manuálnom nastavení rezu. Šetrí čas, spresňuje výrobu.

 predrez

Predrez
Pomocou predrezového kotúča s SK-plátkami sú odstraňované nečistoty z kmeňa v dráhe, kde vniká pílový pás do materiálu a tým sa zabraňuje rýchlemu otupeniu pílových pásov. Obmedzuje časté výmeny pílových pásov a zvyšuje ich životnosť a aj celkovú produktivitu stroja.
Predrezový kotúč pracuje cca 30 cm pred pílovým pásom - je potrebné toto vziať do úvahy pri voľbe celkovej dĺžky rezu a počtu predľžovacích sekcií.

hydr_napinanie

Hydraulické napínanie pílového pásu
Slúži k napínaniu pílového pásu pomocou ručnej hydraulickej pumpy s presnou indikáciou na ukazovateli tlaku. Tlakový ventil zabraňuje prepätiu pílového pásu. Umožňuje presnejšie a pohodlnejšie napínanie pílového pásu.

 ampermeter

Ampérmeter
Ukazuje na stupnici ampérmetra zaťaženie hlavného motora pílového pásu pri reze. Slúži na orientáciu pri voľbe rýchlosti posuvu do rezu a indikuje otupenie pílového pásu. Včasná výmena pílového pásu zvyšuje jeho životnosť a zlepšuje kvalitu rezu.

 el_lista

Elektricky ovládaná lišta
Umožňuje plynulé nastavovanie posuvnej vodiace lišty pílového pásu podľa prierezu materiálu z centrálneho ovládacieho panela.

 draha

Dráha pre navalenie kmeňa  (1 pár) - len pre modely CTR 520, 710 M, 710, 710 S, 800, 800 S.
Umožňuje jednoduché a vďaka systému sklopných zarážiek aj bezpečné navalenie kmeňa na základný rám stroja.

paka Páka k navaleniu kmeňa
Slúži ako pomôcka pre manipuláciu s kmeňmi a otáčanie kmeňov na ložnom ráme stroja.